Mijn favorieten

Wat is een taxatie?
Een taxatie van een pand houdt in dat een daarvoor bevoegd persoon ( beëdigd en gecertificeerd makelaar) de waarde van een pand bepaalt. De taxateur zal het pand persoonlijk komen bekijken en vervolgens een taxatierapport maken met alle relevante eigenschappen van het pand en natuurlijk de getaxeerde waarde. Deze waarde wordt onder andere bepaald door de ligging van het object, de perceelsgrootte, het aantal kubieke meters, de staat van onderhoud en de marktsituatie. Welke soort waarde de taxateur uitbrengt hangt af van het doel van de taxatie.
Taxatie voor een hypotheek

Een pand kan om meerdere redenen worden getaxeerd.
De meest voorkomende redenen is de financiering van de aankoop van een woning of een verhoging van een bestaande hypotheek. Tegenwoordig is daar in de meeste gevallen een gevalideerd taxatierapport voor nodig. Een dergelijke opdracht moet gegeven worden via een validatie instituut. Via de twee volgende validatie instituten kunt u ons een taxatie laten verrichten: www.nwwi.nl & www.taxateursuni.nl

Taxatie in verband met een juridisch geschil of echtscheiding
Een pand kan getaxeerd worden in verband met een juridisch geschil of echtscheiding. Hiervoor is het noodzakelijk dat een makelaar-taxateur heeft die onafhankelijk is in de waardering vaan het pand. Als NVM makelaar-taxateur voldoen wij hieraan en worden onze rapport en gebruik bij juridische geschillen.

Taxatie in verband met het vaststellen van de waardering inzake het afdragen van successierechten                     
Bij een overlijden dient de erfgename successierechten te betalen over de WOZ waardering van het pand. In veel gevallen is deze waardering te hoog. Hierdoor wordt er dus te veel successierechten afgedragen. De makelaars van Van Rossum Makelaardij kunnen de juiste waardering bepalen, waardoor u achteraf niet voor een financiële tegenvaller komt te staan, doordat de woning minder dan de WOZ waarde oplevert.

Taxatie voor een bedrijfsmatig object 
Voor een ondernemer is het van groot belang om bij de verhuur, aan- of verkoop van een bedrijfspand een juiste waardering te hebben. Tevens wordt de waardering door Dörr & Van Rossum Makelaardij vastgesteld inzake een verschuiving van een pand van bedrijfsmatig naar privé of andersom. Om fiscaal hiervoor een juiste belasting te te ontvangen is een waardering van groot belang. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.